Boomway.pl Lider przedsiębiorczości
Infolinia: 535 502 570

Aktualności

Wstąp do programu Bezpieczna Firma!

 

O tytuł Bezpiecznej Firmy mogą ubiegać się firmy, które chcą zapewnić sobie  efektywne prowadzenie biznesu, umocnienie pozycji rynkowej oraz dostosowanie się do zmieniających warunków rynkowych. Bezpieczna Firma symbolizuje świadomość firmy, jakość oferowanych usług i produktów oraz jej nastawienie pro-rozwojowe. Stanowi wyróżnik konkurencyjny i jest wizytówką firmy z potencjałem.

 

Bezpieczna Firma poprzez zadawanie pytań Ekspertom na każdy temat związany z prowadzeniem i rozwojem działalności ma stały dostęp do aktualnej i rzetelnej wiedzy biznesowej. W odpowiedzi na zadawane pytania otrzymuje analizy automatyczne oraz w przeciągu 5 dni roboczych analizy pogłębione, przygotowane indywidualnie przez Ekspertów boomway.pl. Ponadto firma może liczyć na całoroczne wsparcie ze strony ekspertów w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

 

Program Bezpieczna Firma skierowana jest do Małych i Średnich Przedsiębiorstw, firm świadomych, dobrze zarządzanych i nastawionych na rozwój. Bezpieczna Firma stanowi wsparcie dla właścicieli firm, kadry zarządzającej, menedżerów, kierowników oraz innych osób mających wpływ na funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa. Dzięki Programowi otrzymują oni stały dostęp do unikalnej fachowej wiedzy biznesowej. Firma świadoma zmieniających się warunków rynkowych i niemożliwości przewidzenia pewnych zdarzeń, otrzymuje ochronę na wypadek konieczności wprowadzenia zmian w firmie, zaplanowania inwestycji bądź rozwiązania bieżących problemów. Rzesza Ekspertów boomway.pl wspiera działania firmy na każdym kroku jej działalności.

 

Warunki uczestnictwa w Programie:

Warunkiem otrzymania emblematu Bezpiecznej Firmy jest:

1.  Zapisanie firmy w Serwisie boomway.pl

2. Pozytywne zweryfikowanie danych firmy przez moderatorów Serwisu

3. Uiszczenie składki eksperckiej

4. Objęcie firmy całoroczną opieką ekspercką

Wróć do strony głównej