Dla kogo?

Program „Bezpieczna Firma” skierowana jest do Małych i Średnich Przedsiębiorstw, firm świadomych, dobrze zarządzanych i nastawionych na rozwój. „Bezpieczna Firma” stanowi wsparcie dla właścicieli firm, kadry zarządzającej, menedżerów, kierowników oraz innych osób mających wpływ na funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa. Dzięki programie „Bezpieczna Firma” otrzymują oni stały dostęp do unikalnej fachowej wiedzy biznesowej. Firma świadoma zmieniających się warunków rynkowych i niemożliwości przewidzenia pewnych zdarzeń, otrzymuje ochronę na wypadek konieczności wprowadzenia zmian w firmie, zaplanowania inwestycji bądź rozwiązania bieżących problemów. Rzesza Ekspertów boomway.pl wspiera działania firmy na każdym kroku jej działalności.


Na czym polega zabezpieczenie?

„Bezpieczna Firma” poprzez zadawanie pytań Ekspertom na każdy temat związany z prowadzeniem i rozwojem działalności ma stały dostęp do aktualnej wiedzy biznesowej. W odpowiedzi na zadawane pytania otrzymuje analizy automatyczne oraz w przeciągu 5 dni roboczych analizy pogłębione, przygotowane indywidualnie przez Ekspertów boomway.pl. Ponadto firma może liczyć na całoroczne wsparcie ze strony ekspertów w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań.


Dlaczego warto współpracować z firmą posiadającą emblemat „Bezpiecznej Firmy”?

Emblemat „Bezpieczna Firma” posiadają firmy, które chcą zapewnić sobie prowadzenie efektywnej i skutecznej działalności biznesowej, umocnienie swojej pozycji rynkowej oraz dostosowanie się do zmieniających warunków rynkowych. „Bezpieczna Firma” symbolizuje świadomość firmy, jakość i jej rozwój. Stanowi wyróżnik konkurencyjny i jest wizytówką firmy z potencjałem.


Warunki uczestnictwa

Warunkiem otrzymania emblematu „Bezpiecznej Firmy” jest:

  1. Zapisanie firmy w Serwisie boomway.pl
  2. Pozytywne zweryfikowanie danych firmy przez moderatorów Serwisu
  3. Objęcie firmy całoroczną opieką ekspercką
  4. Uiszczenie składki eksperckiej
boomway.pl © 2019
O nas | Partnerzy | Bezpieczna Firma | Współpraca medialna | Regulamin | Reklama | Projekty Unijne | Strefa Moto | Kontakt

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ