Gdzie dobrze rozwinięty jest transport?

Gdzie dobrze rozwinięty jest transport?

Usługi transportowe są najważniejszym elementem działania transportu rozumianego bardzo szeroko. Jest to typowa działalność materialna, a co się z tym wiąże, działalność ta wymaga specjalnej aparatury i narzędzi. Usługi transportowe to podstawa działania każdego transportu, ponieważ bez usług transportu nie ma. Każde dobrze rozwijające się przedsiębiorstwo, pragnie, byśmy sprawnie rozwiązywali różnego rodzaju problemu natury logistycznej, jest to o tyle trudne zadanie, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że usługi transportowe działają dobrze tylko wtedy, gdy wszelkie procesy logistyczne działają na najwyższym poziomie, nie jest to zadanie łatwe. Dobre logistyczne zaplanowanie każdej usługi transportowej to zadanie dla fachowców.

Tym samym usługi transportowe jawią się nam jako działalność wymagająca przede wszystkim odpowiedniego zaplanowania. Logistyka zarządzania usługami transportowymi, wymusza na nas, by każda tego typu aktywność była korzystna dla przedsiębiorstwa, bądź też zleceniodawcy, któremu usługi świadczymy. Logistyka transportu zmierza do tego, by wszelkie sprawy związane z transportem ,polegające na przeładunku innego typu czynnościach, były przeprowadzane z poszanowaniem korzyści przedsiębiorstwa. Dobre usługi transportowe muzą respektować wszelkie ustalenia jakie zawiera się w umowie, a także wszelkiego rodzaju dotrzymywanie terminów i jakości przewożonych towarów. Usługi transportowe to także duże pieniądze, posiadanie firmy transportowej, która świadczy usługi transportowe na wysokim poziomie to dochodowy interes.

Usługi transportowe w USA są bardzo dobrze rozwinięte. Związki amerykańskiej marynarki handlowej z gospodarką narodową i jej handlem wewnętrznym i zagranicznym są, zwłaszcza od początku XX w, bardzo ścisłe. Armatorzy amerykańscy korzystają szeroko z możliwości uzyskiwania ładunków amerykańskich bez większych wysiłków akwizycyjnych, tylko z tej racji, że statki ich noszą banderę USA. Ta wygodna pozycja, w której nie istnieje obawa przed konkurencyjną działalnością obcych armatorów, nadała amerykańskiej marynarce handlowej charakter różny od flot handlowych większości państw świata, szczególnie takich, jak Grecja czy Norwegia.

Najważniejsze przemiany w rozmieszczeniu wszelakiej usługi transportowej są wynikiem morskiej ekspansji Fenicji. Pasmem wysp położonych w środkowej strefie Morza Śródziemnego żegluga Fenicka sięga od wybrzeży Libanu przez Cypr i Kretę, Maltę i Sycylię, Sardynię i Baleary aż po zachodni kraniec Morza Śródziemnego. Dzisiejsza Cieśnina Gibraltarska została przez nich nazwana Słupami od fenickiego półboga, którego świątynia miała u wejścia dwa potężne słupy. Takimi wydały się Fenicjanom zamykające cieśninę skały: Ceuta po stronie afrykańskiej i Kalpe po stronie europejskiej. Kiedy miejsce to odkryją Grecy w środkowym podokresie cywilizacji antycznej, zmienią nazwę cieśniny na Słupy Heraklesa – od własnego herosa będącego greckim odpowiednikiem fenickiego boga. Na tym tle rysuje się przestrzeń transportowa, a co za tym idzie usługi transportowe, transport morski staje się ważnym czynnikiem rozwojowym cywilizacji.

Dodaj komentarz