Jak podwyższyć zdolność kredytową?

Jak podwyższyć zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa, czyli zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami w terminie ustalonym w umowie. Zdolność kredytowa ma największy wpływ na to, czy bank udzieli nam kredytu, czy też nie. Przyjrzyjmy się sposobom, dzięki którym możemy zwiększyć swoją zdolność kredytową

Forma zatrudnienia 

Aby mieć możliwość zaciągnięcia kredytu musisz posiadać swoje dochody, forma zatrudnienia nie jest w tym wypadku bez znaczenia, banki naj przychylniej patrzą na osoby, które są zatrudnione na umowę o pracę i to najlepiej na czas nieokreślony.

W przypadku innych form zatrudnienia takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło, bank może mieć wątpliwości co do stabilności twoich dochodów. Także mikro przedsiębiorcy mogą mieć większy problem z uzyskaniem kredytu, w tym przypadku dokumentem, który potwierdzi dochody, jest zeznanie podatkowe, które może zadecydować o przyznaniu kredytu.

Długość kredytu 

Okres pożyczki ma znaczące znaczenie, co prawda im dłuższy kredyt tym cena za jego obsługę rośnie, jednak wraz ze zwiększeniem długości kredytu wartość jednej raty spada, co wpływa na naszą zdolność kredytową.

Koszty życia 

Znaczenie na zdolność kredytową ma również koszt naszego życia. Każdy z nas płaci jakieś rachunki, jednak im mniejsze koszty naszego codziennego życia, tym większa jest nasza zdolność kredytowa. Aktualne pożyczki czy karty kredytowe również wpływają na naszą zdolność kredytową i znaczącą ją obniżają. Aby zwiększyć zdolność kredytową warto przeanalizować nasze aktualne wydatki i przemyśleć czy aktualnie nie wynajmujemy zbyt dużego mieszkania lub nie mamy na utrzymaniu zbyt drogiego samochodu, zmniejszenie miesięcznych wydatków zwiększy naszą zdolność kredytową.

Równe raty

Przy wyborze kredytu możemy wybrać opcję z równymi ratami przez cały okres kredytowania lub zdecydować się na raty malejące, ten wybór również wpływa na naszą zdolność kredytową. Przy wyborze malejących rat, bank w kalkulacji naszej zdolności bierze pod uwagę te początkowe najwyższe raty, co znacząco może obniżyć zdolność kredytową, dlatego lepiej zdecydować się na równe raty przez cały okres kredytowania.

Historia kredytowa w BIK-u

Nasza historia kredytowa to jeden z najważniejszy aspektów przy wyliczaniu naszej zdolności kredytowej. Banki przy kalkulacji zdolności kredytowej korzysta z rejestru w BIK-u, dlatego przed złożeniem wniosku o kredyt warto sprawdzić naszą historię kredytową w BIK-u, aby upewnić się, czy nie mamy zaległych opłat do spłacenia

Znajdź partnera kredytowego

Wprowadzenie do wniosku współkredytobiorcy, znacznie powiększy naszą zdolność kredytową, banki w tym przypadku nie ograniczają nas w żaden sposób. Naszym kredytowym partnerem może zostać członek rodziny jak rodzeństwo, rodzic czy dziadek, ale może to być również nasz przyjaciel czy partner życiowy.

Dodaj komentarz