Jak wygląda kurs socjoterapii i do kogo jest skierowany? 

Jak wygląda kurs socjoterapii i do kogo jest skierowany? 

Socjoterapia to terapia społeczna. Skierowana jest do osób, które mają jakiś problem z odnalezieniem się w społeczeństwie. Dzięki specjalnym metodom socjoterapia uczy uczestników odpowiednich wzorców zachowań i pomaga odnaleźć się w grupie społecznej. Prowadzenie takich zajęć nie jest jednak prostym zadaniem. Żeby prowadzić socjoterapię, trzeba odbyć odpowiednie kursy i posiadać właściwe kwalifikacje. Jak wygląda kurs socjoterapii i do kogo jest skierowany? 

Socjoterapia – co to jest? 

Socjoterapia, znana też jako terapia społeczna, jest metodą terapii zajęciowej. Skierowana jest do osób, które nie radzą sobie z kontaktami społecznymi i mają duży problem z odnalezieniem się w grupie. Co ważne, tutaj nie ma ograniczeń wiekowych. Do socjoterapii mogą kwalifikować się zarówno dzieci, jak i osoby starsze. Z funkcjonowaniem w społeczeństwie nierzadko mają problemy także osoby z niepełnosprawnościami, borykające się z uzależnieniami lub problemami emocjonalnymi. 

Stosowane na zajęciach z socjoterapii metody, pozwalają uczestnikom na przyswajanie pozytywnych wzorców zachowań. Uczą się także rozpoznawać swoje emocje, reagować na nie i mówić o nich. Uczestnicy rozwijają swoje umiejętności społeczne oraz budują poczucie własnej wartości. Co ważne, żeby socjoterapia przynosiła pożądane efekty, musi odbywać się w dobrej atmosferze. Osoba prowadząca zajęcia musi umieć załagodzić konflikty i sprawić, żeby uczestnicy czuli się bezpiecznie. Jednak nie jest to proste zadanie. Żeby zostać socjoterapeutą trzeba przejść odpowiednie szkolenie oraz ukończyć kurs socjoterapii. 

Kurs socjoterapii – do kogo jest skierowany? 

Żeby móc prowadzić zajęcia z socjoterapii trzeba przejść nie tylko kurs, ale posiadać także odpowiednie kwalifikacje. Dlatego kurs socjoterapii skierowany jest do osób, które już mają wykształcenie umożliwiające im pracę z drugim człowiekiem. Kto może zapisać się na kurs socjoterapii? Tego typu szkolenie kierowane jest przede wszystkim do psychologów, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności, pedagogów, wychowawców, asystentów rodzinnych, pracowników socjalnych, a także interwentów kryzysowych. 

Jak wygląda kurs socjoterapii? 

Kurs socjoterapii podzielony jest na kilka części. Dzięki temu można go odbyć weekendowo, bez konieczności brania urlopu. W trakcie kursu nauczysz się, jak diagnozować trudności i zaburzenia emocjonalne, między innymi nadpobudliwość, ADHD, zachowania autodestrukcyjne, fobie itp. Poznasz także podstawowe zagadnienia związane z procesami dynamiki grupowej oraz psychopatologii. Bardzo ważną częścią szkolenia z socjoterapii jest trening interpersonalny oraz elementy treningu asertywności, komunikacji i integracyjnego. 

Dodaj komentarz