Kiedy żyrant nie musi spłacać kredytu?

Kiedy żyrant nie musi spłacać kredytu?

Decydując się na kredyt, czasami nie mamy pojęcia jakie warunki trzeba spełniać, aby go otrzymać. Jednym ze sposobów na otrzymanie pożyczki jest znalezienie poręczyciela, czyli żyranta.
Poręczyciel może nas wesprzeć przy doborze kredytu, jednak nie zwalnia to nas z odpowiedzialności.

Czym jest kredyt?

Kredyt jest to określona wartość w pieniądzu lub towarach, której odstępuje nam zazwyczaj bank. Kredytobiorca zobowiązany jest spłacić dany kredyt w ustalonym terminie na poszczególnych warunkach zwrotu. 

Ogromna ilość społeczeństwa decyduje się na kredyt, zazwyczaj w przypadku kiedy oszczędności na koncie bankowym lub oszczędnościowym nie wystarczają do pokrycia wydatków, których kwota jest wyższa niż oszczędności. Często kredyt jest potrzebny, gdy dokonujemy decyzji o budowie domu, bądź zakupu wartościowych przedmiotów, akcji, itp.
Decydujemy się więc na kredyt, ale nie zawsze znamy sposoby, które mogą być lepsze niż te rozważane przez nas.

Znalezienie poręczyciela

Poręczyciel, czyli żyrant jest jednym ze sposobów na uzyskanie pożyczki, więc warto mieć zaufaną osobę, która zgodziłaby się nam pomóc w tym zakresie. Poręczyciel zobowiązuje się przed bankiem do spłaty kredytu, w sytuacji gdyby przestał go spłacać główny kredytobiorca.
Należy pamiętać, że banki nie zawsze zaakceptują danego poręczyciela, tj. osoby bezrobotnej, z długami, bądź słabą zdolnością kredytową.

Musisz to wiedzieć!

Dłużnik może mieć wielu poręczycieli, ale to nie oznacza że twoja czy ich odpowiedzialność zacznie się zmniejszać. W umowie kredytowej znajduje się zapis, który o rozłożeniu zobowiązań, a także o maksymalnej kwocie poręczenia. Jeśli nie byłoby takiego zapisu w umowie, bank mógłby całkowicie obciążyć jedną osobę.

Pamiętaj, że jeżeli podejmujesz decyzję o znalezieniu poręczyciela i umowa kredytowa zostanie podpisana to nie będzie już możliwości wycofania się z danego zobowiązania.
Poręczyciel w niektórych przypadkach może zażądać wycofania się z umowy w trakcie jej realizacji, ale wtedy bank będzie domagał się zastąpienia danego żyranta innym lub zabezpieczenia kredytu w inny sposób.

Bank może również zwolnić poręczyciela z jego obowiązków w przypadku, gdy okaże się, że kredytobiorca nie ma problemów z terminową spłatą kredytu, bądź znaleziono inną formę zabezpieczenia spłaty.

Ważne!

Poręczyciel zostaje zwolniony ze spłat kredytu w momencie gdy kredyt lub pożyczka zostaje spłacona. Gwarant przed podpisaniem umowy kredytowej powinien znać sytuację finansową kredytobiorcy, ponieważ ciąży na nim pewien zakres odpowiedzialności. Tak jak zostało wspomniane wcześniej, dobrze by było gdyby obydwie ze stron był zaufane w stosunku do siebie.

Dodaj komentarz