Kultura w biznesie

Kultura w biznesie

Jednym z najważniejszych zadań teorii ekonomicznych jest ustalenie znaczenia pojęcia atrakcyjności. Kiedy można uznać, że dana firma jest atrakcyjna, a kiedy nie. W różnych dziedzinach biznesu będzie to wyglądało trochę inaczej ze względu na charakter klienta, własności produktu czy wreszcie formy transakcji. Bo przecież inne normy będą obowiązywały w odniesieniu do sklepów internetowych niż do stacjonarnych placówek handlowych. Inne wymagania mają klienci producenta stolarki okiennej, inne operatora telefonii komórkowej. Jest jednak kilka zasad uniwersalnych, które dotyczą wszystkich firm. Jest to przede wszystkim kierowanie się zasadami etyki biznesowej oraz stosowanie norm kultury w kontaktach z odbiorcą. Atrakcyjna forma to taka, do której klient wróci, albo którą poleci rodzinie, kolegom i koleżankom z pracy, znajomym czy sąsiadom. Jeśli ta się stanie można bezsprzecznie uznać, że firma ma w sobie coś, dzięki czemu dany klient uznał ją za atrakcyjną. Może być to jakość usług, może być kontakt z klientem, albo jeden z dziesiątków innych czynników które finalnie decydują o atrakcyjności firmy. Odkrycie właśnie tych czynników może być decydującym czynnikiem w kwestii tego, której firmie klienci pozwolą przetrwać na rynku.

Kulturalny interes

Poza pojęciem etyki biznesowej w teoriach ekonomicznych występuje jeszcze jedno ważne pojęcie: kultura biznesu. O ile etyka odnosi się bezpośrednio do odnoszenia określonych korzyści, o tyle kultura raczej opisuje warunki transakcji. Co może stanowić takie właśnie otoczenie transakcji? Wszystko to, co w najszerszym ujęciu nazywamy atmosferą transakcji, a więc kultura osobista- warto podkreślić, że dotyczy obu stron a nie tylko sprzedawcy, jakość produktów, sposób ich prezentacji i ewentualnej późniejszej eksploatacji czy serwisowania. Nie wystarczy po prostu „wcisnąć” byle jaki produkt do koszyka kupującego. Klient powinien zrobić to sam, zachęcony rzetelną informacją o produkcie. Do niedawna normą kulturalną były wymuszone uśmiechy sprzedawców, co dziś okazuje się całkiem zbędne, bo klient woli mieć do czynienia z, nawet przygnębionym, ale kulturalnym sprzedawcą niż uśmiechniętym prostakiem i gburem. Zasady kultury, które każdy powinien wynosić z domu obowiązują również w biznesie, jednak często są zagłuszane przez żądzę zysków, która przesłania wszystkie podstawowe zasady współżycia, obowiązujące przecież także w relacjach sprzedawca- klient.

Etyka w biznesie

Etyka w biznesie jest ważnym tematem, tym bardziej teraz, kiedy gospodarka znajduje się w głębokiej recesji a wartości etyczne często są odsuwane na dalszy plan przez dążenie do sukcesu ekonomicznego. Tymczasem, zgodnie z najnowszymi teoriami ekonomicznymi to właśnie etyczne postępowanie jest drogą do osiągnięcia stabilnych i wysokich zysków. Nie przestrzegając zasad moralnych można rzeczywiście w krótkim czasie osiągnąć bardzo duże korzyści majątkowe, jednak w rzeczywistości będzie to sukces jedyny, niemożliwy do powtórzenia. Etyka natomiast gwarantuje, że choć może bogacić się będziemy wolniej, to będzie to proces stały i ciągły. Etyka biznesowa jest definiowana jako sytuacja, w której obie strony transakcji odnoszą określone korzyści. Jednak w rzeczywistości każdy intuicyjnie potrafi określić czy w określonej sytuacji obie strony kierują się zasadami etycznymi. Nie jest też tak, że etyka biznesu obowiązuje tylko jedną stronę- również klient jest zobowiązany do przestrzegania pewnej etykiety obowiązującej w kontaktach z dostawcą towaru czy usługi. Kryzys ekonomiczny niestety pociągnął też za sobą spadek wartości zasad moralnych co odczuwa się coraz wyraźniej na każdym kroku

Dodaj komentarz