Boomway.pl Lider przedsiębiorczości
Infolinia: 535 502 570

O nas

Kopsky Solutions Poland Sp. z o. o. jest pomysłodawcą i twórcą usługi boomway.pl Jest również jej Właścicielem i Wydawcą na rynku Polskim. 

Boomway.pl jest obecnie pierwszą na polskim rynku usługą doradztwa biznesowego, wolną od sprzedaży jakichkolwiek produktów lub usług. 

Usługa ta jest ogólnopolskim wielodziedzinowym doradcą biznesowym dla osób zarządzających przedsiębiorstwami. W ramach tej usługi przedsiębiorcy pozyskują wiedzę biznesową szytą na ich indywidualne potrzeby w postaci analiz biznesowych oraz konsultacji z ekspertami. 

Wiedza ta dotyczy już ponad 30 najbardziej popularnych dziedzin takich jak m.in. prawo, podatki, pozyskanie finansowania, pozyskanie klienta w Internecie, przekształcenia w inne formy prowadzonej działalności, reprezentowanie firm przed organami państwowymi. 

Eksperci Firmy doradzają przedsiębiorcom jak w ich przypadku osiągnąć pożądany cel biznesowy, jak rozwiązać konkretny problem, opiniują umowy, oceniają zasadność korzystania z usług firm zewnętrznych.

Historia firmy

Spółka rozpoczęła swoją działalność 15.09.2008 roku, a do końca 2010 roku były prowadzone prace nad uruchomieniem usługi boomway.pl.

Zakres prac obejmował tematy:

W 2010 roku Spółka ze względu na innowacyjność usługi pozyskała dofinansowanie w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Od stycznia 2011 roku została uruchomiona usługa boomway.pl i od tego momentu Klienci otrzymali dostęp do fachowej wiedzy biznesowej.

W czerwcu 2012 roku Spółka pozyskała Inwestora dzięki czemu możliwe było prowadzenie dalszych badań rynkowych w celu dopasowania usługi boomway.pl do potrzeb klientów.

Spółka zainwestowała w nowe narzędzia IT poprawiające jakość obsługi Klienta, rozbudowała zaplecze eksperckie oraz zwiększyła zakres usługi poprzez uruchomienie nowych dziedzin biznesowych i wartości dodanych.

Spółka do tej pory pomogła już ponad 800 przedsiębiorcom z całej Polski.

W 2013 i 2014 roku Spółka realizowała projekt szkoleniowy dla 100 firm z zakresu biznesowego wsparcia prowadzenia działalności gospodarczej w ramach działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 8.1.1. w Partnerstwie z Polskim Instytutem Dyrektorów.

Od 2013 roku Zarząd Spółki jest stałym uczestnikiem cyklu ogólnopolskich konferencji organizowanych przy współpracy z Fundacją Małych i Średnich Przedsiębiorstw , Mazowiecką Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Giełdą Papierów Wartościowych S.A pt. „Potęga rozwoju – rozwój do potęgi. Drogi MŚP po kapitał”.

W 2015 roku Spółka zrealizowała projekt z zakresu z IT związany z Panelem Eksperckim w ramach działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.2.

Celem Kopsky Solutions Poland Sp. z o.o. jest stałe profesjonalne dostarczanie informacji biznesowych i konsekwencja w dążeniu do satysfakcji każdego Klienta. Również stałe śledzenie rynku , najnowszych trenów, nieustanne dopasowywanie zakresu oferowanej usługi do potrzeb Klientów oraz zapewnianie najwyższego poziomu obsługi, dostarczając klientom informacje na etapie podejmowania właściwych decyzji w ramach prowadzonych działalności.