Boomway.pl Lider przedsiębiorczości
Infolinia: 535 502 570

Projekty Unijne

Nazwa beneficjenta: Kopsky Solutions Poland Sp. z o.o.
Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do zarządzania personalizowanymi usługami doradczymi”
Oś Priorytetowa 8: Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B
Numer wniosku: WND-POIG.08.02.00-14-465 / 14
Okres realizacji: 2014 – 2015


Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenia usług doradczych w ramach POIR 2.3.1.

Zamawiający: Kopsky Solutions Poland Sp. z o.o. oddział w Rzeszowie
Al. Tadeusza Rejtana 23/1.2A, 35-326 Rzeszów.
KRS: 0000313208, NIP: 1231170748, REGON: 141606259

Zakres: Dostarczenie proinnowacyjnych usług doradczych przez akredytowane Instytucje Otoczenia Biznesu.
Dotyczy: Celem zamówienia jest zakup przez Zamawiającego usług proinnowacyjnych – usług doradczych w zakresie innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 94 rozporządzenia KE nr 651/2014 oznaczających doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone, świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), tj. akredytowane lub zgłoszone do akredytacji ośrodki innowacji, w przedsiębiorstwie Zamawiającego.
Termin składania ofert: do dnia 31-07-2018
Plik do pobrania: Pobierz plik
Treść zapytania do pobrania: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/7133