Przedsięborca a obowiązki wobec ZUS i CEIDG

Przedsięborca a obowiązki wobec ZUS i CEIDG

Zakładając jednoosobową działalność gospodarczą przedsiębiorca zobowiązany jest do wypełnienia formularza CEIDG-1 i jego złożenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Bierze tym samym na siebie obowiązki wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jakie składki będzie musiał opłacać oraz jakie deklaracje musi okresowo wypełniać?

Automatyczne zgłoszenie

Obecnie nie ma potrzeby, aby osoba zamierzająca prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą osobiście zgłaszała się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wystarczy wypełnić wniosek rejestracyjny do CEIDG, aby automatycznie zostać zgłoszonym do ZUS jako płatnik składek na ubezpieczenia społeczne.

Niemniej, przedsiębiorca powinien mieć świadomość, że ciąży na nim obowiązek dodatkowego zgłoszenia jako osoby ubezpieczonej. Takie zgłoszenie należy złożyć w ciągu 7 dni od daty rejestracji firmy w ewidencji, wykorzystując do tego celu formularz:

ZUS ZUA – przeznaczony jest dla przedsiębiorców podlegających wszystkim ubezpieczeniom,
ZUS ZZA – przeznaczony jest dla przedsiębiorców podlegających wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – będą to osoby, które są jednocześnie zatrudnione na etacie w innej firmie i łączą swoją pracę zawodową z prowadzeniem własnej, jednoosobowej działalności gospodarczej.

Jeśli młody przedsiębiorca chce skorzystać z możliwości preferencyjnie niskich składek ZUS (tzw. małego ZUS) i jednocześnie nie ma w najbliższym czasie w planach zatrudniania etatowych pracowników, może to zrobić składając do ZUS deklaracje ZUS DRA określającą wysokość składek. Przedsiębiorcy chcący płacić składki wyższe od minimalnych są zobowiązani do składania ZUS DRA każdego miesiąca.

Składki na ZUS

Płatnik składek, czyli osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, ma obowiązek po dopełnieniu wszystkich formalności związanych z rejestracją, opłacać co miesiąc składki do ZUS. Przez pierwsze 2 lata prowadzenia działalności można opłacać tzw. mały ZUS, czyli niższe składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Granicznym terminem na opłacanie składek jest 10 dzień miesiąca, jeśli przedsiębiorca nie zatrudnia żadnych pracowników, lub 15 dzień miesiąca przy zatrudnianiu pracowników. ZUS bierze przy tym pod uwagę datę zaksięgowania przelewu na koncie bankowym przedsiębiorcy. Najlepiej za każdym razem sprawdzać właściwą kwotę, jaką należy przelać z tytułu składek na ZUS, aby zakład nie naliczył karnych odsetek.

Dodaj komentarz