Rozwód i jego wpływ na kredyt

Rozwód i jego wpływ na kredyt

Wspólny kredyt to dla małżeństwa wygodny sposób na opłacenie zakupionej nieruchomości. Jeżeli związek jest trwały, a kredyt nie zadłuża domowego funduszu, małżeństwo nie musi się martwić. Aczkolwiek część par po jakimś czasie się rozstaje.

 

Rozwód oraz jego wpływ na kredyt

W momencie rozwodu podział majątku ustalany jest w sądzie lub przez notariusza. Wspólny majątek, który został zgromadzony w czasie związku, nie zawsze da się podzielić polubownie. Jednak największym kłopotem jest przeważnie podział do spłacenia kredytu. A sądy w tej sprawie nie zajmują się zobowiązaniami kredytowymi. Rozwód oraz podział majątku nie zwalniają byłych małżonków z powinności opłacania zaciągniętych zobowiązań. Po rozstaniu pozostają oni nadal dłużnikami banku. A więc spłatę wspólnego zadłużenia muszą rozwiązać samodzielnie. Kredyt hipoteczny to zobowiązanie wieloletnie, więc najlepiej, jeżeli byli małżonkowie znajdą optymalne rozwiązanie dla obu stron. Istnieje bowiem kilka rozwiązań:

  • podpisanie przez rozwodników ze sobą umowy cywilnoprawnej, w której jedno z nich zadeklaruje, że będzie spłacać całość, albo określoną część raty kredytu;

  • wspólne spłacanie kredytu jak do tej pory  —  korzyścią takiego rezultatu jest możliwość wynajęcia kredytowanej nieruchomości;

  • przejęcie przez jedną ze stron wspólnego zobowiązania — w tej sytuacji potrzebna jest zgoda banku, po spłaceniu zobowiązania ta osoba otrzyma nieruchomość do swojej dyspozycji;

  • przeniesienie kredytu, zamiana współkredytobiorcy —  może zostać nim każda osoba, która ma zdolność kredytową;

  • sprzedaż nieruchomości —  środki ze sprzedaży są przeznaczone na spłatę kredytu. 

 Umowa cywilnoprawna —  czy warto? 

Tak, ponieważ taka umowa wprawdzie nie zwalnia rozwodników z odpowiedzialności przed bankiem, ale w sytuacji kiedy jedna ze stron nie dotrzyma tej umowy, pozwala ona na złożenie pozwu cywilnego i otrzymanie zwrotu straconych pieniędzy. 

 

Rozwód a kredyt 

Wspólne zaciąganie zobowiązań jest bardzo częste wśród małżeństw, niestety nikt nie myśli wtedy o konsekwencjach w razie rozwodu. Jednak nie ma potrzeby się tym tak bardzo przejmować, ponieważ spłata kredytu po rozwodzie, to nie jest aż taki wielki problem. Oczywiście pod warunkiem, że obie strony chcą ze sobą współpracować. Możliwości jest sporo, jednak wymagają one zgody wszystkich współkredytobiorców, a po rozwodzie często trudno jest dojść do porozumienia. Nie można zapominać o tym, że zobowiązania finansowe, które zostały zaciągnięte w czasie trwania związku, nie tracą ważności podczas rozwodu. Nadal obie strony za nie odpowiadają nie zależnie od tego, jakie stosunki pomiędzy nimi panują. Należy również pamiętać, że żeby dwie osoby mogły wziąć wspólnie kredyt, nie muszą być oni małżonkami. Jedyny warunek jest taki, żeby posiadać wystarczającą zdolność kredytową. 

Dodaj komentarz