Spółka spółce nie równa – akcyjna i cywilna

Spółka spółce nie równa – akcyjna i cywilna

Prowadzenie działalności gospodarczejwymaga wyboru odpowiedniej formy ustawowej. Wiąże się to m.in. z wielkością i rodzajem opodatkowania, trybem zarządzania firmą czy odpowiedzialnością za jej zobowiązania. Typy organizacji zawierają różnorodne formy – od indywidualnej podmiotowej jako osoba fizyczna po różnego wariantu spółki.

Jaka spółka?

Odbierając nader prozaicznie, spółki wolno podzielić na osobowe oraz kapitałowe. Do pierwszej kategorii należy m.in. spółka cywilna, zaś do drugiej – mi.in. spółka akcyjna.

Cywilna – na początek

Forma spółki cywilnej należy do najbardziej ochoczo wybieranych poprzez młodych przedsiębiorców, gdyż jest jedną z najprostszych form zorganizowania działalności. Jej zaistnieje potrzebuje nawiązania pisemnej umowy pomiędzy minimum dwoma udziałowcami. Mogą to być jednostki fizyczne, lub gospodarcze. Spółka cywilna wymaga zapisania w urzędzie miejskim bądź gminy.

Udział, jaki przenoszą wspólnicy może mieć umowną istotę – zdołają to być pieniądze, osobista fach, erudycja i umiejętności. Aprobuje się, że wkłady posiadają analogiczną pozytyw. Partnerzy są odpowiedzialni razem za zobowiązania organizacji – wierzytelność spłacane jest z dostatku a jeżeli nie jest on wystarczający, spośród dostatków osobistych.

Akcyjna – wyższa szkoła jazdy

Najbardziej wieloelementową postacią prowadzenia firmy jest spółka akcyjna. Jako spółka kapitałowa ma postać prawną, zasoby finansowe zakładowy a także własny majątek – inny od majątku własnego współakcjonariuszy.

Spółkę akcyjną może desygnować jedna czy parę osób, przy czym jej prowadzenie wymaga zaangażowania co najmniej 100 tys. zł. Kapitał zakładowy jest wkładem założycieli dodatkowo pozostaje sprawiedliwie podzielony na akcje, w związku z czym właściciele stają się wspólnikami. Wspólnicy nie ryzykują własnym kapitałem za wierzytelności organizacji.

Założenie spółki wymaga stworzenia regulaminu w postaci aktu notarialnego, udziałów, konieczne jest także wyznaczenie organów: zarządu, rady nadzorczej i ogólnego zgromadzenia. Spółka akcyjna należy wpisowi do Krajowego Rejestru Długów.

Dodaj komentarz