Gdzie dobrze rozwinięty jest transport?

Gdzie dobrze rozwinięty jest transport?

Usługi transportowe są najważniejszym elementem działania transportu rozumianego bardzo szeroko. Jest to typowa działalność materialna, a co się z tym wiąże, działalność ta wymaga specjalnej aparatury i narzędzi. Usługi transportowe to podstawa działania każdego transportu, ponieważ bez usług transportu nie…

Read More