Podatek liniowy czy skala – co wybrać?

Podatek liniowy czy skala – co wybrać?

Przedsiębiorcy bardzo często decydują się na wybór opodatkowania na zasadach ogólnych. Mogą oni z jednej strony wybrać podatek liniowy, z drugiej zaś skalę podatkową. I jedno i drugie rozwiązanie ma wiele plusów, ale nie jest też wolne od wad. Jaki sposób opodatkowania dochodów będzie dla nas korzystny?

Podatek liniowy a skala podatkowa

O skali podatkowej mówimy w kontekście dwóch progów podatkowych. Jeżeli osiągamy dochody do 85 528 zł, to zapłacimy podatek w wysokości 17%. Jeżeli jednak przekroczymy ten próg, to od nadwyżki będziemy musieli zapłacić 32% podatku. Tymczasem w przypadku podatku liniowego obowiązuje jedna stawka, a mianowicie 19%. Na tym nie koniec różnic. Jeśli rozliczamy się za pomocą skali, mamy prawo do wielu ulg podatkowych. Rozliczenie za pomocą podatku liniowego zwykle wyklucza możliwość skorzystania z ulg podatkowych. W obu przypadkach zachowujemy prawo do odliczenia kosztów uzyskania przychodów – inaczej niż w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej.

Co wybrać?

Trudno jednoznacznie osądzić wybór, jaki byłby lepszy dla przedsiębiorcy. Jeżeli przekraczamy drugi próg podatkowy, to lepiej będzie skorzystać z podatku liniowego. Wyjątkiem jest sytuacja, w której przekroczenie jest nieznaczne, za to zachowujemy prawo do wielu ulg podatkowych. W efekcie może okazać się, że korzystniejsza będzie, mimo wszystko, skala podatkowa. Jeśli zaś nie przekraczamy progu podatkowego, to wybór podatku liniowego jest zwykle niekorzystny. Przedsiębiorcom trudno jednak oszacować spodziewane przychody. Nie mamy bowiem prawa do zmiany sposobu opodatkowania w trakcie trwania roku podatkowego. Dlatego też musimy podjąć decyzję na podstawie prognoz, które mogą nie okazać się trafne.

Jak podjąć decyzję?

W kontekście wyboru sposobu opodatkowania bardzo cenna może okazać się porada doradcy podatkowego. Każdy przedsiębiorca jest bowiem w nieco innej sytuacji, dlatego inne mogą być przesłanki wyboru konkretnej formy płacenia podatków. Co więcej, doradca podatkowy przeprowadzi nas przez wszystkie formalności związane z wyborem lub zmianą formy opodatkowania. Jako podatnicy musimy pamiętać, że mamy prawo do tak zwanej optymalizacji podatkowej, a więc możemy podjąć działania, które mają na celu zmniejszenie zobowiązań podatkowych, oczywiście w graniach prawa. Jednym ze sposobów optymalizacji jest właśnie wybór rodzaju opodatkowania w kontekście podatku dochodowego. Wraz z początkiem nowego roku mamy prawo do zmian w formie rozliczenia, jednak przyjęte zasady obowiązują nas przez cały kolejny rok.

Dodaj komentarz