Czym jest ryzyko zawodowe na stanowisku pracy – co trzeba wiedzieć?

Czym jest ryzyko zawodowe na stanowisku pracy – co trzeba wiedzieć?

Czym jest ryzyko zawodowe na stanowisku pracy – co trzeba wiedzieć?

Przez ryzyko zawodowe należy rozumieć nic innego, jak duże prawdopodobieństwo wystąpienia pewny nieoczekiwanych i niepożądanych skutków ubocznych wynikających ze względu na pełnienie obowiązków służbowych. Chodzi tutaj przede wszystkim o takie grono pracowników, które są na narażone na skutki uboczne ze względu na zagrożenia zawodowe występujące w danym miejscu pracy, bądź sposobnie jej wykonywania. Zakres ten jest w precyzyjny sposób określony przez Polską Normę PN-N-18002. Należy również dodać, iż z ryzykiem zawodowym ściśle związana jest również ocena ryzyka zawodowego, przez która należy rozumieć nic innego, jak przede wszystkim rzetelne sprawdzenie, czy w danym miejscu pracy może dochodzić do wyrządzania krzywdy pracownikom. Działanie takie jest stosowane w szczególności w dużych firmach produkcyjnych, lecz nie tylko. Trzeba również zaznaczyć przede wszystkim to, że ocena ryzyka zawodowego daje możliwość odpowiedniego zweryfikowania czy zostały zastosowane w odpowiedni sposób wszystkie dostępne środki zabezpieczające oraz eliminujące zagrożenia, a także za ich pomocą można w rzetelny sposób określić między innymi to, czy należy coś jeszcze zrobić, aby poprawić sytuację panującą w danym przedsiębiorstwie i danym miejscu pracy. Dzięki temu jesteśmy w stanie poprawić jakość pracy przeprowadzanej przez dane grono pracowników. Dzięki zastosowaniu działania, jakim jest ocena ryzyka mamy możliwość również pełnego upewnienia się, że dane prawdopodobieństwo, że ktoś w swoim miejscu pracy ulegnie jakiemukolwiek wypadkowi jest możliwe na jak najniższym poziomie. Trzeba jednak zaznaczyć, iż najbardziej kluczowe w tym przypadku jest w szczególności określenie znaczącego zagrożenia w miejscu pracy, jak również to, czy w odpowiedni sposób pracodawca stara im się zapobiegać przy pomocy odpowiednich środków zaradczych. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą i zatrudniający pracowników jest zobowiązany do wystawienia oceny ryzyka. Bowiem jest to nic innego, jak jeden z fundamentalnych czynników bezpieczeństwa w stosunku do osób wykonujących pracę na konkretnym stanowisku.

ryzyko zawodowe na stanowisku pracy

Jakie kwestie można zakwalifikować do ogólnych obowiązków pracodawców?

Otóż, do ogólnych obowiązków pracodawców można zakwalifikować przede wszystkim takie kwestie jak: zwalczanie za pomocą różnych sposób wszystkich pojawiających się źródeł zagrożeń, dokonywanie w odpowiedni sposób oceny ryzyka, zapobieganie zagrożeniom, jak również zastępowanie w odpowiedni sposób środków niebezpiecznych tymi bezpiecznymi oraz dostarczanie pracownikom rzetelnych informacji i instrukcji na temat danego miejsca pracy, w którym zostały mu powierzone obowiązki służbowe. Trzeba jednak pamiętać, że bezpieczeństwo na danym stanowisku pracy wiąże się również z odpowiednim zachowaniem pracowników. Bowiem, jeżeli nie będą oni przestrzegać zasad obowiązujących w danym miejscu pracy to mimo wysiłku pracodawcy i tak będzie istniało duże prawdopodobieństwo, że dojdzie do jakiegoś wypadku. Pracownik jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich zasad bhp, jak również do przestrzegania instrukcji odnośnie sprawowanych przez siebie obowiązków służbowych. W związku z tym należy dodać przede wszystkim to, że pracownik w swoim miejscu zatrudnienia powinien w szczególności: informować swojego pracodawcę o wszystkich zagrożeniach, które występują w danym miejscu pracy, jak również w odpowiedni sposób współpracować z pracodawcą nie tylko na rzecz zapewnienia pełnego bezpieczeństwa, lecz także na rzecz zapewnienia ochrony zdrowia podczas pracy.

Jakie elementy składają się na ocenę ryzyka zawodowego?

Jeżeli chodzi o to, jakie elementy składają się na ocenę ryzyka zawodowego to należy powiedzieć przede wszystkim to, że zalicza się tutaj następujące kwestie: systematyczne sporządzanie dokumentacji odnoszącej się do wyników oceny ryzyka zawodowego, oszacowanie ryzyka, rzetelna identyfikacja zagrożeń, jak również określenie działań, które miałaby służyć eliminacji zagrożeń. Ocena ryzyka zawodowego daje możliwość odpowiedniego zweryfikowania czy zostały zastosowane w odpowiedni sposób wszystkie dostępne środki zabezpieczające oraz eliminujące zagrożenia, a także za ich pomocą można w rzetelny sposób określić między innymi to, czy należy coś jeszcze zrobić, aby poprawić sytuację panującą w danym przedsiębiorstwie i danym miejscu pracy. Dzięki temu jesteśmy w stanie poprawić jakość pracy przeprowadzanej przez dane grono pracowników. Dzięki zastosowaniu działania, jakim jest ocena ryzyka mamy możliwość również pełnego upewnienia się, że dane prawdopodobieństwo, że ktoś w swoim miejscu pracy ulegnie jakiemukolwiek wypadkowi jest możliwe na jak najniższym poziomie. Trzeba jednak zaznaczyć, iż najbardziej kluczowe w tym przypadku jest w szczególności określenie znaczącego zagrożenia w miejscu pracy, jak również to, czy w odpowiedni sposób pracodawca stara im się zapobiegać przy pomocy odpowiednich środków zaradczych.

ryzyko zawodowe na stanowisku pracy

Jakie elementy powinna zawierać karta oceny ryzyka zawodowego?

Otóż, w przypadku karty ocena ryzyka zawodowego należy powiedzieć, iż powinna zawierać ona takie elementy jak: szacowanie parametrów ryzyka, wartościowanie ryzyka w sposób rzetelny, analiza informacji odnoszących się do potencjalnych zagrożeń, opisanie struktury organizacyjnej, opisanie stanowisk zatrudnienia, jak również precyzyjne opisanie charakterystyki miejsca pracy. Dzięki zastosowaniu działania, jakim jest ocena ryzyka mamy możliwość również pełnego upewnienia się, że dane prawdopodobieństwo, że ktoś w swoim miejscu pracy ulegnie jakiemukolwiek wypadkowi jest możliwe na jak najniższym poziomie. Trzeba jednak zaznaczyć, iż najbardziej kluczowe w tym przypadku jest w szczególności określenie znaczącego zagrożenia w miejscu pracy, jak również to, czy w odpowiedni sposób pracodawca stara im się zapobiegać przy pomocy odpowiednich środków zaradczych. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą i zatrudniający pracowników jest zobowiązany do wystawienia oceny ryzyka.

Co jaki czas należy poddawać aktualizacji ocenę ryzyka zawodowego?

Ocenę ryzyka zawodowego należy poddawać aktualizacji co jakiś czas. Najlepiej, aby okres ten był nie większy jak sześć miesięcy. Oczywiście należy dodać również to, że działanie takie określają w sposób precyzyjny przepisy odnoszące się do systemów zarządzania bezpieczeństwem oraz higieną pracy, które powinny w sposób czynny zastosowane w każdym przedsiębiorstwie. Ocena ryzyka zawodowego powinna być procesem ciągłym, aby na bieżąco być ze zmianami, które mogą wystąpić w danym miejscu zatrudnienia. Należy również podkreślić przede wszystkim to, że aktualizowanie oceny ryzyka zawodowego powinno być dokonywane za pomocą sporządzania nowej karty oceny zawodowego. Takie dokumenty należy przechowywać przez okres pięciu lat.

W jaki sposób należy odpowiednio wybrać metodę oceny ryzyka zawodowego?

Przy wybieraniu metody oceny ryzyka zawodowego powinniśmy przede wszystkim brać pod uwagę takie czynniki jak: doświadczenie posiadające przez osoby, które takiej oceny ryzyka zawodowego dokonują, jak również informacje, jakie służą do opisywania określonych warunków środowiskowych panujących na danym stanowisku pracy. Ocena ryzyka zawodowego daje możliwość odpowiedniego zweryfikowania czy zostały zastosowane w odpowiedni sposób wszystkie dostępne środki zabezpieczające oraz eliminujące zagrożenia, a także za ich pomocą można w rzetelny sposób określić między innymi to, czy należy coś jeszcze zrobić, aby poprawić sytuację panującą w danym przedsiębiorstwie i danym miejscu pracy.

ryzyko zawodowe na stanowisku pracy

Kto nie jest zobowiązany do wykonywania oceny ryzyka zawodowego?

Do wykonywania oceny ryzyka zawodowego nie są zobowiązane podmioty na danych stanowiskach pracy. Aczkolwiek w tym przypadku należy zaznaczyć przede wszystkim to, że za bezpieczeństwo w danym przedsiębiorstwie i tak za każdym razem odpowiedzialny jest pracodawca. Nawet w sytuacji, gdy nie jest on zobowiązany do dokonywania oceny ryzyka zawodowego. Dlatego i tak warto takiego ryzyka dokonać, ponieważ tym sposobem będziemy w stanie zabezpieczyć się przed niepożądanymi skutkami, które ewentualnie mogłyby się pojawić w przyszłości.

Kto powinien wchodzić w skład zespołu w sytuacji dokonywania oceny ryzyka zawodowego?

W przypadku dokonywania oceny ryzyka zawodowego w skład specjalistów powinny wchodzić takie podmioty jak: przedstawiciele pracowników, lekarze, pracownik służby bph, pracodawca, jak również osoby, które kierują pracownikami, dla których zostaje taka ocena dokonana.

Dodaj komentarz